PROJECTS
AZIMUT HOTEL VLADIVOSTOK
15 500 m2
total area
Vladivostok
Naberezhnaya str., 10
12 months
deadline